ติดตั้งประตูรีโมทบานเลื่อน ทั้งประตูขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รองรับทุกน้ำหนักของประตู