มอเตอร์ SLD-624B
25,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มอเตอร์ SLD-624B เป็นมอเตอร์นำเข้าจาก อิตาลีแท้ มอเตอร์แบบ DC 24V มีแบตเตอรี่สำรองไฟ ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooling) ออกตัวไม่กระชาก ด้วยระบบ Soft Start ได้ดี สามารถลดระดับความเร็วก่อนเปิดสุด-ปิดสุด ด้วยระบบเช็ครอบ (Encoder) มีระบบตรวจสอบการทำงานโดยแสดงภาวะด้วย 7Segment รีโมทควบคุมจากระยะไกล สามารถหยุดเมือเปิดสุด-ปิดสุดอย่างแม่นยำ ด้วย Limit switch แบบขาสปริงคุณภาพสูง และอีกทั้งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 800-1,400 กิโลกรัม

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน      

มอเตอร์ DC    1   ตัว
แผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์  1   ชุด
กุญแจปลดล็อค  2   ตัว
รีโมท ระยะรีโมทพื้นที่โล่ง 50-60 เมตร
(สามารถเพิ่มลูกรีโมทได้ ตัวละ 500 บาท)
2  ตัว
เฟืองสะพาน   
(ประตูยาวเกิน 6 เมตร เพิ่มเฟืองสะพานเมตรละ 400บาท)
6 เมตร

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟเข้าเครื่อง AC 230V  -50 (60) Hz
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1400/นาที
กำลังวัตต์ใช้งาน 320 W
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน -20°C - +40°C องศาเซลเซียส 
ความเร็วในการเปิด-ปิด 10 เมตร/นาที
รับน้ำหนักสูงสุดของประตู 600 กิโลกรัม
คลาสของมอเตอร์ IP X4