มอเตอร์ SLD-624B
25,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

- มอเตอร์นำเข้าจาก อิตาลีแท้
- มอเตอร์ DC 24V มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooling)
- ออกตัวไม่กระชาก ด้วยระบบ Soft Start
- ลดระดับความเร็วก่อนเปิดสุด-ปิดสุด ด้วยระบบเช็ครอบ (Encoder)
- ระบบตรวจสอบการทำงานโดยแสดงภาวะด้วย 7Segment รีโมทควบคุมจากระยะไกล
- หยุดเมือเปิดสุด-ปิดสุดอย่างแม่นยำ ด้วย Limit switch แบบขาสปริงคุณภาพสูง
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 800-1,400 กิโลกรัม