มอเตอร์ Roger-600H30
25,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน      

มอเตอร์ AC    1   ตัว
แผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์  1   ชุด
กุญแจปลดล็อค  2   ตัว
รีโมท ระยะรีโมทพื้นที่โล่ง 50-60 เมตร
(สามารถเพิ่มลูกรีโมทได้ ตัวละ 500 บาท)
2  ตัว
เฟืองสะพาน   
(ประตูยาวเกิน 6 เมตร เพิ่มเฟืองสะพานเมตรละ 400บาท)
6 เมตร

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟเข้าเครื่อง AC 230V  -50 (60) Hz
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1400/นาที
กำลังวัตต์ใช้งาน 260 W
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน -20°C - +70°C องศาเซลเซียส 
ความเร็วในการเปิด-ปิด 9.5 เมตร/นาที
รับน้ำหนักสูงสุดของประตู 600 กิโลกรัม
คลาสของมอเตอร์ IP 43