เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA300
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

UA300 Users can easily manage data by networking Finger Scan UA300 via RS232/485, TCP/IP, USB Client. Most importantly, all the functions can still operate in a networking state.

 Finger Scan ZK UA300 is compatibility with various types of USB flash disks, ADMS and former SDK. It also supports data backup and retrieve to avoid the risk of accidental deletion.

It promotes the fingerprint time & attendance management to the next level. You can get the best of benefits from the Finger Scan UA300

- รองรับลายนิ้วมือ  3000  ลายนิ้วมือ

- บันทึกข้อมูล  100,000 รายการ

- มีสัญญาณแจ้งสถานะ สีแดง สีเขียว

- จอ LCD  จอสี

- การเชื่อมต่อ LAN , USB Flash Drive , RS485

- เสียงตอบรับภาษาไทย