5 จุดเหมาะสำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

5 จุดเหมาะสำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

ประตูหน้าบ้านเป็นตำแหน่งที่ขโมยใช้เข้ามาในบ้านมากที่สุด การติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งนี้ ควรติดตั้งไว้บนประตูหน้าในตำแหน่งที่สูง ไม่สามารถเอื้อมถึง และติดตาข่ายลวดคลุมไว้อีกชั้น เพื่อป้องกันก้อนหินที่ขโมยอาจจะขว้างใส่กล้องได้

หน้าต่างบ้านชั้นแรกเป็นจุดเสี่ยงอันตรายลำดับต่อมา เพราะเป็นจุดที่คนร้ายไม่ต้องปีนเข้าบ้าน และยังง่ายต่อการงัดแงะและทุบ โดยเฉพาะหน้าต่างกระจกใส ส่วนการติดกล้องในตำแหน่งนี้ควรหันกล้องมาจากประตูหน้าไปตามแนวหน้าต่างชั้นแรก หรือติดกล้องเพิ่มที่มุมบ้านอีกตัว แล้วหันหน้ากล้องเข้าหาประตูหน้าบ้าน

หน้าต่างหลังบ้านหรือหน้าต่างที่มีต้นไม้หรือกำแพงบัง เป็นตำแหน่งที่ถูกขโมยงัดแงะบ่อย เนื่องจากปลอดภัยจากสายตาคนภายนอก การติดกล้องในตำแหน่งนี้ ควรติดในตำแหน่งที่สูงที่สุดในระนาบเดียวกับมุมทแยงของหน้าต่าง

ประตูหนังบ้านเป็นจุดที่ปลอดสายตาจากคนภายนอน การติดกล้องในตำแหน่งนี้ให้ติดเหมือนกับประตูหน้าบ้าน คือ ติดให้สูงที่สุด เอื้มไม่ถึง และติดตาข่ายลวดป้องกันไว้อีกชั้น

สวนหลังบ้านเป็นตำแหน่งที่มักจะถูกละเลย เนื่องจากอยู่ด้านในสุด ในขณะที่บ้านบางหลังก็ปล่อยหลังบ้านโล่งไม่มีกำแพงล้อมรอบ อีกทั้งมีอุปกรณ์ทำสวนที่สามารถนำมางัดบ้านได้ การติดกล้องตำแหน่งนี้ให้หันกล้องไปยังกำแพงบ้าน หรือติดตั้งในองศาที่เห็นสวนในมุมกว้างและไกลที่สุด