ทำความเข้าใจระบบ Wiegand Controller Access Control

             

 

        เมื่อพูดถึง ระบบที่ใช้ควบคุมประตู Wiegand Controller System เป็นระบบควบคุมประตู อัจฉริยะ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อทุกระบบด้วยเครื่องเดียว ระบบ Real - Time สามารถดูระบบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา สามารถจัดการ ระบบการเข้า-ออกประตูและตั้งให้ระบบเตือนเมื่อถูกบังคับให้เปิดประตูเชื่อมต่อได้ตามจำนวนโครงข่าย LAN ,WAN ที่สามารถเชื่อมต่อได้ขององค์กร ใช้งานร่วมกับบัตรได้ 20,000 ใบ บันทึกการเข้า-ออก และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 100,000 รายการ  

 • สามารถใช้ร่วมกับบัตรได้ 20,000 ใบ บันทึกการเข้า-ออกและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 100,000 รายการ 
 • มีระบบ Monitor ดูสถานะการ เปิด-ปิดประตู  
 • สามารถดึงข้อมูลการ เข้า - ออกประตู เพื่อสรุปเป็นรายงานได้  
 • สามารถตั้งค่า Free Lock อัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้า - ออก กำหนดวันเริ่มต้นการใช้งาน และกำหนวดวันสิ้นสุดการใช้งานของบัตรได้  
 • ระบบ Standalone และ Real time มีให้เลือกแบบ 1,2,4 ประตู และสามารถนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับการติดตั้งหลายประตู  
 • สามารถควบคุมการทำงานของประตูได้จาก Software โดยสามารถควบคุมทุกการทำงานจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  
 • มีระบบควบคุมการออกประตู Anti Passback คือ โดยประตูจะเปิดให้ออกได้เฉพาะผู้ที่ทาบบัตรก่อนเข้าเท่านั้น 
 • สามารถกำหนดจำนวนบัตรผ่าน เพื่อให้ประตูเปิดในแต่ละครั้งได้ 
 • กำหนด Time Zone ได้ 255 Time Zone สามารถกำหนดช่วงเวลาได้อีก 3 ช่วงเวลา  
 • สามารถใช้งานกับ Proximity Reader, Mifare Reader หรือเครื่องควบคุมแบบ Fingerprint ได้