ความจำเป็นของประตูอัตโนมัติ

ความจำเป็นของประตูอัตโนมัติ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีทางด้านประตูอัตโนมัติ ได้มีความจำเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของธุรกิจหรือขึ้นอยู่กับความต้องการ เช่น

  • สำนักงานและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัย และ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพิ่มการสร้างมูลค่าทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
  • โรงพยาบาลก็เพื่อความสะอาดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับประตูและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินผ่านห้องต่าง ๆ
  • ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าก็เพื่อความสะดวกในการเดินจับจ่ายซื้อของขณะที่ต้องถือสินค้า

แม้กระทั่งการใช้งานภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไปก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ทุพลภาพที่อาศัยภายในบ้านให้มีความสะดวกในการเดินไปยังห้องต่าง ๆ