มาทำความรู้จักกับ Thermal

 

เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความร้อน ด้วยการใช้เทคโนโลยี ดีปเลินนิ่ง เข้ามาทำให้มีการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ดังนั้น กล้องวงจรบ้างรุ่นสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานตรวจจับอุณภูมิได้ ซึ่งคุณสมบัติการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยแบบจับความร้อน จะวัดค่าความร้อนจากประจุไฟฟ้า อุณหภูมิร่างกายของคน และสัตว์ เพื่อความระมัดระวังและป้องกันได้มากขึ้น